Termomodernizacja

Termomodernizacja budynku – strategia DSRB przyjęta!

Termomodernizacja budynku to temat, który prędzej czy później musiał doczekać się w Polsce systemowych rozwiązań. W lutym 2022 roku Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB).  

To oczywiście świetna informacja. Warto przypomnieć, że jeszcze na początku 2022 roku Polska jako jedyny kraj UE, nie miała złożonego do Komisji Europejskiej stosownego dokumentu Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Tym samym niezbędne środki na inwestycje w obszarze efektywności energetycznej, wisiały na włosku. Na szczęście pierwszy krok już za nami. Co dalej?

 

Jak DSRB ma pomóc w termomodernizacji budynków?

DSRB to strategia, która określa niezbędne działania, mające na celu poprawić w znaczący sposób efektywność energetyczną budynków w Polsce i zagwarantować ich niskoemisyjność. Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest termomodernizacja budynków do standardu o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię. Perspektywa wydaje się odległa, bo plan ma zostać zrealizowany do 2050 roku. Ale czy rzeczywiście czasu jest tak dużo…?

W obecnej sytuacji geopolitycznej, przy rosnących cenach wszystkich nośników energii – odpowiedź jest jednoznaczna. Można tylko żałować, że tak późno… Skala tej strategii jest znacząca!

 

Jak wiele budynków wymaga termomodernizacji?

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w Polsce znajduje się 14,2 mln budynków o różnej kubaturze oraz przeznaczeniu, ale aż 40% to budynki jednorodzinne. Cechą wspólną tej największej grupy jest bardzo niska efektywność energetyczna. Wszystkie wymagają obecnie lub będą wymagały niebawem termomodernizacji – najlepiej głębokiej!

I choć różnice w standardach energetycznych tych budynków są skrajne, a obiekty obecnie realizowane spełniają dużo wyższe standardy energetyczne od tych realizowanych 5, 10, 20 i więcej lat temu, to na podstawie naszego doświadczenia i tak każdy z tych obiektów, na przestrzeni kolejnych lat – do 2050 roku, będzie wymagał w głównej mierze gruntownej modernizacji. Tylko nieliczne budynki – te realizowane zgodnie z najwyższymi standardami energetycznymi: pasywnym i wysoce energooszczędnym, unikną koniecznych procesów termomodernizacyjnych.

termomodernizacja-budynku

Jak wiele budynków ma być poddanych termomodernizacji?

Długoterminowa strategia zakłada przeprowadzenie łącznie około 7,5 mln inwestycji modernizacyjnych, niestety o różnym zakresie. Będą to zarówno płytkie jak i głębokie termomodernizacje. 4,7 mln inwestycji będą stanowiły głębokie termomodernizacje, łącznie z termomodernizacjami przeprowadzanymi etapowo. Do 2050 roku 65% budynków ma zgodnie z założeniami osiągnąć wskaźnik EP ≤ 50kWh/m2rok.

 

Jak ma przebiegać tempo termomodernizacji zgodnie z założeniami strategii w kolejnych dziesięcioleciach?

Proces termomodernizacji został rozłożony w czasie. W pierwszej fazie – do 2030 roku, ma przyspieszyć modernizacja płytka, która koncentruje się na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalacje nisko lub zeroemisyjne. Równolegle do tych działań upowszechniana będzie głęboka termomodernizacja, która zakresem obejmuje już cały budynek, zarówno jego instalacje jak i całą powłokę zewnętrzną i wewnętrzną.

Termomodernizacji ma być poddane:

  • od 2020 do 2030 roku – 236 tyś budynków rocznie,
  • od 2030 do 2040 roku – 271 tyś budynków rocznie,
  • od 2040 od 2050 roku – 244 tyś budynków rocznie.

Z jednej strony liczby te robią wrażenie. Z drugiej strony, wciąż na wielu polskich budowach widzimy niską jakość, brak wiedzy na temat projektowania, realizacji czy nadzorowania budynków w najwyższych standardach energetycznych.

Popełniane są liczne błędy w nowych realizacjach oraz w wykonanych już termomodernizacjach starych obiektów. Skutkują one m.in. problemami z fizyką budowli, przyspieszonymi procesami starzenia, znacznie wyższym zużyciem energii od możliwego potencjału!

To uprawnia do wysunięcia tezy, że praktycznie wszystkie budynki nowe, jak i już poddane termomodernizacji do 2021 roku, będą wymagały pierwszej lub kolejnej termomodernizacji jeszcze przed 2050 rokiem.  Te również należałoby ująć w jakimś planie…

termomodernizacja budynku szkoły

Co nam da długoterminowy plan termomodernizacji budynków?

Bez wątpienia jest to szansa dla wszystkich i na wielu płaszczyznach. Budynki w Polsce pochłaniają ok. 40% energii pierwotnej, z czego aż 75% wykorzystywane jest tylko na ich ogrzewanie. Przy obecnej wiedzy na temat projektowania, realizacji budynków, dostępnych na rynku komponentów i systemów, wydaje się to nieprawdopodobne!

Realizując budynki w najwyższych standardach energetycznych: pasywnym i wysoce energooszczędnym, wartość zapotrzebowania na energię pierwotną można zmniejszyć aż o 90%! To ogromny potencjał do redukcji nie tylko samego zapotrzebowania na energię, ale i strategiczne działanie umożliwiające całkowite uniezależnienie się lub ograniczenie do minimum, zewnętrznych dostaw surowców energetycznych.

Obecna sytuacja geopolityczna jednoznacznie pokazuje, że bezpieczeństwo energetyczne jest na wagę złota i zupełnie inaczej podejmuje się decyzje będąc energetycznie niezależnym.

Termomodernizując budynki do najwyższych standardów energetycznych, można całkowicie zlikwidować problem głodu i ubóstwa energetycznego, co w znaczący sposób poprawi jakość i standard życia. Nie bez znaczenia pozostają kwestie znacznej poprawy jakości powietrza w miastach, a tym samym możliwość realizacji prawdziwych „zielonych miast”.

Kolejną, ogromną zaletą jest zmniejszenie obciążenia i kosztów dla samego systemu zdrowotnego. Ten nie musiałby koncentrować się na jednostkach chorobowych, będących wynikiem m.in. niskiej emisji czy syndromu chorego budynku, który występuje w różnej formie – głównie w budynkach przed, albo po nieumiejętnej termomodernizacji.

Innym istotnym czynnikiem jest wpływ takich działań na gospodarkę. Zakrojony na szeroką skalę i przez wiele lat proces termomodernizacji to nowe miejsca pracy, wykształcenie i zagospodarowanie osób z innych, wygaszanych sektorów gospodarki np. górnictwa, czy wysokie zapotrzebowanie na wszystkie komponenty budowlane.

Jak rynek zareagował na DSRB?

Pojawiły się pierwsze głosy organizacji pozarządowych do Premiera w sprawie koniecznych działań w obszarze podnoszenia efektywności energetycznej w budynkach. Pierwszy taki apel podpisało łącznie 14 kwietnia 27 organizacji. Chodzi o to, aby modernizacja budynków została postawiona jako kluczowy element programu polskiej polityki energetycznej, której celem jest uniezależnienie się od importu surowców energetycznych m.in. z Rosji i konsekwentna transformacja gospodarki w kierunku zeroemisyjnym.

Ze swojej strony chcielibyśmy zaapelować o przeprowadzenie procesów termomodernizacyjnych zgodnie z obecnym stanem wiedzy, aby maksymalnie wykorzystać środki, jakie będą przeznaczone na ten cel.  To nie może być termomodernizacja, dla kolejnej – przyszłej termomodernizacji. A tak to niestety wygląda na obecną chwilę…

Ale o tym w kolejnym artykule.

Szkolenia z modernizacji do najwyższych standardów energetycznych

Czy Zespół Twojej firmy projektowej, wykonawczej, nadzorującej budowy posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu modernizacji budynków do najwyższych standardów energetycznych?

Już przeszło 10 lat szkolimy profesjonalistów – projektantów, wykonawców, nadzorców, producentów komponentów budowlanych i innych przedstawicieli sektorów powiązanych z zakresu budownictwa o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.

W marcu 2024 ruszy nabór do ósmej Edycji Międzynarodowego Programu Szkoleniowego w wersji online dla profesjonalistów: Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.

Nie przegap! Już dziś zapisz się na listę oczekujących i odbierz powiadomienie o starcie naboru w pierwszej kolejności: TUTAJ

 

Do zobaczenia!