PHPP – Program do projektowania budynków pasywnych.

1 150,00 netto

PHPP to pakiet do projektowania budynków pasywnych, ale i energooszczędnych, wysoce energooszczędnych nowych oraz modernizowanych, przeznaczone dla architektów oraz doradców.

Opis

PHPP v9.6

W styczniu 2019 r. narzędzie (PHPP) w najnowszej wersji 9.6 zostało bardzo wysoko ocenione przy użyciu ANSI / ASHRAE Standard 140, metody testowania porównawczego programów energetycznych budynków. Najnowsza wersja oprogramowania umożliwia precyzyjne zaplanowanie termomodernizacji starego budownictwa uwzględniając nawet takie szczegóły jak detale połączeń.

Korzystając z narzędzia PHPP zyskujesz wiarygodne wyniki w zakresie:

– Roczne zapotrzebowanie na ciepło [kWh/(m²a)] i maksymalne obciążenie grzewcze [W/m²]
– Roczne zapotrzebowanie na chłodzenie [kWh/(m²a)] i maksymalne obciążenie chłodzące [W/m²](w przypadku chłodzenia aktywnego)
– Komfort letni w przypadku pasywnego chłodzenia: częstotliwość przegrzania [%]
– Roczne zapotrzebowanie na odnawialną energię pierwotną (PER
– Zapotrzebowanie na energię pierwotną (PE) wszystkich usług energetycznych w całym budynku [kWh/(m²a)].
– Roczne zyski z energii odnawialnej [kWh/(m² powierzchnia)

Najnowsza wersja dodatkowo zawiera:

– Weryfikacja zgodnie z międzynarodowymi kryteriami EnerPHit dla modernizacji budynków
– Zarządzanie różnymi wariantami projektu lub etapami renowacji
– Porównanie zasadności ekonomicznej rozwiązań
– Pomoc przy wprowadzaniu danych w postaci komunikatów
– Ostrzeżenia o błędach i kontrola wiarygodności
– Rozszerzone możliwości wprowadzania strat z sieci ciepłowniczych i ciepłej wody użytkowej
– Wdrożenie metody oceny zgodnie z systemem klasyfikacji czynników PER
– Możliwość wykorzystania obliczeń do certyfikacji budynków zgodnie z aktualnie obowiązującymi kryteriami

Wymagania systemowe:

PHPP jest oparty na skoroszycie MS Excel w formacie xlsx / xlsm. Microsoft Windows XP (lub nowszy) i Microsoft Excel 2007 (lub nowszy) to wymagania systemowe. Na komputerach Macintosh PHPP współpracuje z programem Excel for Mac 2011 (lub nowszym). O ile wiedzą autorzy, PHPP może być również używane z aktualnymi wersjami OpenOffice lub LibreOffice. Jednak w zależności od wykorzystywanych platform i ich programowania funkcjonalność narzędzia obliczeniowego lub zaimplementowanych makr może być ograniczona.

Licencja:

PHPP v9.6 jest dostarczane na donglu usb wraz z kluczem licencji oraz szczegółową drukowaną instrukcją.
Użytkownik może wykorzystać klucz licencji do rejestracji oraz do ewentualnych aktualizacji narzędzia.
Licencja PHPP  v9.6 wydawana jest jednorazowo i nie wymaga dodatkowych opłat w postaci np. rocznego abonamentu.

Zobacz także