Warsztaty – uzupełnienie Programu Szkoleniowego Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

990,00 netto

UWAGA:

Tylko dla uczestników Programu Szkoleniowego Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego!

Opis

Warsztaty  na budowie budynku pasywnego – uzupełnienie Programu Szkoleniowego Mistrz Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.

1 Dzień 8:00 – 20:00.  12. czerwca 2021

Wyjazd na budowę budynku pasywnego, warsztaty wraz z przeprowadzeniem testów szczelności przy wykorzystaniu różnych metod pomiarowych i interpretacji wyników. Dodatkowo część wykładowa na sali szkoleniowej – m.in. ze szczelności powietrznej.

Zobacz także